ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Kamu özel ortaklıkları genellikle uzun vadeli çalışmalardır ve bu nedenle projeye iştirak eden taraflar proje şartları, anlaşmaların içeriği ve hak ve yükümlülüklere ilişkin her türlü belge hakkında tam ve doğru bilgi sahibi olmalıdır. Bu nedenle kamu özel ortaklıkları tüm tarafların menfaatine hizmet edecek uygulanabilir, pratik anlaşmalar hazırlayabilecek deneyimli hukuk danışmanlarına…
Zeb Hukuk & Danışmanlık gemi sahiplerine, tüccarlara, operatörlere ve finansman sağlayan kuruluşlara deniz ticareti ve deniz hukuku alanlarında hizmet vermektedir. Büromuz kayıp, hasarlı, gecikmiş ya da riskli kargolardan kaynaklanan hukuki ihtilaflar, çarpışmalardan doğan tazminat talepleri, bireysel sakatlanmalar, sözleşmesel ihtilaflar, deniz kirliliği, gemi hacizleri ve deniz sigortası ile ilgili konularda hukuki…
Zeb Hukuk Danışmanlık ve Avukatlık Bürosu; petrol ve gaz firmaları, çevreye duyarlı yenilenebilir enerji üreticisi firmalar, elektrik üretim şirketleri, elektrik dağıtım firmaları ve bu sektördeki enerji yan kuruluşları dâhil olmak üzere enerji sektörü ile ilgili tüm büyük ve küçük olsun bütününde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Büromuzun enerji sektöründeki…
Zeb Hukuk & Danışmanlık her ölçekteki finans kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bankalar, sigorta şirketleri, ticarethaneler ve kredi sağlayan kurumlara varıncaya kadar her türlü finans kuruluşunun ticari menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için planlama ve uygulama aşamalarında hukuki destek vermekteyiz. Finans kuruluşlarına sağladığımız hukuki hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir: Bankacılık davaları Bankacılık…
Zeb Hukuk & Danışmanlık İzmir ve çevre illerde yatırımların artmasıyla hareketlenen rekabetçi gayrimenkul piyasasında, sektöre ilişkin her türlü hukuki konuda yerli ve yabancı sermayeli yatırımcılara, bankalara, arsa sahiplerine, kiracılara, gayrimenkul alıcı ve satıcılarına danışmanlık hizmeti vermektedir. Gayrimenkul kiralama ve alım-satımları, yatırımlar, proje geliştirme, proje finansmanı, gayrimenkul anlaşmazlıkları, kurumsal yeniden yapılandırma,…
Zeb Hukuk & Danışmanlık iletişim sektöründeki yenilikleri yakından takip etmekte, sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli şirketlere yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler ve bunlara uyumluluk konularında danışmanlık yapmaktadır. Büromuz lisans işlemleri, hukuki incelemeler ve risk analizi, şirket kuruluşları, sözleşmeler ve rekabet hukuku da dahil olmak üzere her türlü konuda hukuki…
Zeb Hukuk & Danışmanlık inşaat projelerine ilişkin yasal belgelerin, izin ve ruhsat başvurularının hazırlanmasında destek vermekte, bunun yanı sıra mimari ve mühendislik tasarımları ve inşaat planları ile ilgili konularda da hukuki danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca işletme ve tesis yönetim sözleşmeleri hazırlamaktadır. İnşaat sektöründe mal sahipleri, proje geliştirme şirketleri, kredi verenler, müteahhitler,…
Elektrik dağıtım şirketleri son zamanlarda özellikle ticari işletmelerde Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi olduğunu tespit ve iddia ederek ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Madde 42/c-1 bendi açıklaması ile "Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi" kapsamında yüksek tutarlı faturalar düzenlemekte, işletmelerin Elektriğini kesmekte, aboneler aleyhine Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmaktadır.…
Zeb Hukuk & Danışmanlık bu sektördeki bireysel şirket sahiplerine, aile şirketlerine, kurumsal yatırımcılara, özel sermaye fonlarına ve çok uluslu şirketlere marka koruma, sahtecilikle savaşma, marka telif hakları, patent ihlalleri, üretim ve tedarik zincirleri ve perakendecilik kanunu konusunda hukuki danışmanlık vermektedir. Bilgi korunması ve güvenliği Gayrimenkul kiralama Hukuki davalar İmtiyaz hakları…
Zeb Hukuk & Danışmanlık medya, eğlence ve spor sektörlerindeki faaliyet gösteren şirketlere hukuki risklerin analiz edilip azaltılmasında hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Spor merkezi ve stadyum projelerine ilişkin gayrimenkul konularında, ya da marka, telif hakları ve lisanslarla ilgili davalarda hukuk hizmetleri vermekteyiz. Medya, eğlence ve spor sektörlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verdiğimiz alanlardan…
Zeb Hukuk & Danışmanlık otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli şirketlere ,arsa alımlarında, inşaat sonrası çalışmalarda, istihdam ve yasal düzenlemeler konularında hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Otomotiv sektöründeki hukuki hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir: Bayilik ağları ve imtiyaz hakları Bayilik stok finansmanı Gayrimenkul İş hukuku Nihai tüketici için taşıt finansmanı Rekabet…
ZEB Hukuk & Danışmanlık olarak, bu sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere günlük iş ve işlemlerinde karşılaşacakları her türlü hukuki konuda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ofisimiz tarafından verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: AVM Kiralama sözleşmelerinin oluşturulması; İş sözleşmelerinin hazırlanması; Her türlü teknik ve ticari sözleşmelerin hazırlanması; Sektörü etkileyen kanun ve…
Zeb Hukuk & Danışmanlık hastane ve sağlık kuruluşlarına, klinik ilaç araştırma merkezlerine, kişisel bakım ürünleri firmalarına, medikal cihaz ve tıbbi protez üreticilerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sağlık sektörüne sağladığımız hukuki hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir: Fikri ve sınai haklar Hasta hakları Hukuki ihtilaflar Şirket birleşmeleri ve devralmalar Şirket işlemleri Ürün ve…
Zeb Hukuk & Danışmanlık teknoloji sektöründe şirketler hukuku, girişim sermayesi, birleşme ve devralmalar, halka arzlar, lisans, gizlilik, fikri haklar, sermaye piyasaları, hukuki ihtilaflar, istihdam, gayrimenkul ve yönetmelikler ile ilgili konularda hukuki destek sağlamaktadır. Ayrıca zirai teknolojiler, enerji ve kaynak kurtarma teknolojileri konusunda da danışmanlık vermekteyiz. Teknoloji sektöründeki desteklerimizi ayrıca kapsayan…
Zeb Hukuk Danışmanlık ve Avukatlık Bürosu turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli tüm şirketlere, bireysel otel, restaurant veya kapsamlı otel, restoran zincirlerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sektördeki şirketlere büyüme çalışmaları esnasında refinansman, yeniden yapılandırma ve marka değiştirme konularında hukuki hizmet vermekteyiz. Otel işletmeci ve sahiplerine veya…
Zeb Hukuk Danışmanlık ve Avukatlık Bürosu ulaşım ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren limited veya anonim tüm şirketlere ticari ve yönetim ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ulaşım ve lojistik sektörüne yönelik hukuki danışmanlık hizmeti sağladığımız alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir: İmtiyazlar Nakliye ve lojistik Toplu ulaşım ve taşımacılık…
Üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketler tasarım geliştirmeden markaların korunmasına, ürün yanilenmesi ve yeniliklerinden iletişime, tedarik zincirlerinin yönetiminden, üretim toplam kapasitesinin geliştirilmesine ve iç ve dış pazara dağıtımdan bu büyüme sırasında dünyaya açılımına kadar pek çok konuda hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır Zeb Hukuk Danışmanlık ve Avukatlık Bürosu üretim sektöründeki şirketlere…
Zeb Hukuk Danışmanlık ve Avukatlık Bürosu patent koruması, yatırımların uzun vadedeki başarı olasılıklarının analiz edilmesi, üretim tesisleri tipinin değiştirilmesinde en avantajlı yöntemin belirlenmesi gibi konularda hukuki destek vermektedir. Fikri ve sınai hakların korunması, ticari sözleşmeler, bitmiş ürünlerin dağıtımı, şirket birleşme ve devralmaları, çevresel sürdürülebilirlik, markalaşma, devlet kurumları nezdindeki ürün onay…