Enerji

Zeb Hukuk Danışmanlık ve Avukatlık Bürosu; petrol ve gaz firmaları, çevreye duyarlı yenilenebilir enerji üreticisi firmalar, elektrik üretim şirketleri, elektrik dağıtım firmaları ve bu sektördeki enerji yan kuruluşları dâhil olmak üzere enerji sektörü ile ilgili tüm büyük ve küçük olsun bütününde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Büromuzun enerji sektöründeki işlemler, düzenlemeler ve ihtilaflar da dâhil olmak üzere hukuki danışmanlık verdiği alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Aktarma ve dağıtım
 • Boru hattı ve deniz taşımacılığı
 • Enerji davaları
 • Enerji pazarı reformu
 • Enerji projesi onayı
 • Enerji şirketlerinin özelleştirilmesi
 • Enerji ticareti, pazarı ve yan ürünler
 • Fikri ve sınai haklar
 • Geleneksel enerji üretimi
 • Kredi risk yönetimi
 • Menkul değerler ve kurumsal finansman
 • Nükleer enerji
 • Perakende elektrik ve doğal gaz tedariki
 • Proje finansmanı
 • Rafineri ve petrol ve gaz şirketleri
 • Rekabet hukuku
 • Sıvılaştırılmış doğal gaz, petrol ve gaz ticareti
 • Su ve atık su
 • Yenilenebilir ve geleneksel olmayan enerji