İnşaat

Zeb Hukuk & Danışmanlık inşaat projelerine ilişkin yasal belgelerin, izin ve ruhsat başvurularının hazırlanmasında destek vermekte, bunun yanı sıra mimari ve mühendislik tasarımları ve inşaat planları ile ilgili konularda da hukuki danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca işletme ve tesis yönetim sözleşmeleri hazırlamaktadır.

İnşaat sektöründe mal sahipleri, proje geliştirme şirketleri, kredi verenler, müteahhitler, taşeronlar ve ekipman tedarikçileri de dahil olmak üzere tüm tarafları temsil etmekteyiz. Mal ve hizmet tedarik yöntemlerinin tespiti, inşaat belgelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek vermekte, anlaşmazlıklarda dava takibi, tahkim ve arabuluculuk süreçlerinde yardımcı olmaktayız.

İnşaat sektöründe hukuki hizmet verdiğimiz taraflardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Proje geliştirme şirketleri ve mal sahipleri
  • Proje işletmecileri
  • Sigortacılar ve garantörler
  • Tasarımcılar, mimar ve mühendisler
  • Taşeronlar ve tedarikçiler