Perakendecilik

ZEB Hukuk & Danışmanlık olarak, bu sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere günlük iş ve işlemlerinde karşılaşacakları her türlü hukuki konuda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ofisimiz tarafından verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • AVM Kiralama sözleşmelerinin oluşturulması;
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması;
 • Her türlü teknik ve ticari sözleşmelerin hazırlanması;
 • Sektörü etkileyen kanun ve diğer düzenlemelerin etkileri konusunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi;
 • Birleşme ve satın alma faaliyetlerinin her aşamasında danışmanlık hizmetlerin verilmesi;
 • Perakende şirketlerinin faaliyeti sırasında ortaya çıkabilecek ticari uyuşmazlıkların çözümünde temsillik ve danışmanlığın verilmesi.
 • Anlaşmazlıkların çözümü
 • Bilgi koruması
 • Emeklilik
 • Fikri ve sınai haklar
 • Gayrimenkul
 • Hukuki ihtilaflar
 • İş hukuku
 • Rekabet hukuku
 • Sağlık hukuku
 • Teknoloji ve medya