Ziraat ve Orman Ürünleri

Zeb Hukuk Danışmanlık ve Avukatlık Bürosu patent koruması, yatırımların uzun vadedeki başarı olasılıklarının analiz edilmesi, üretim tesisleri tipinin değiştirilmesinde en avantajlı yöntemin belirlenmesi gibi konularda hukuki destek vermektedir. Fikri ve sınai hakların korunması, ticari sözleşmeler, bitmiş ürünlerin dağıtımı, şirket birleşme ve devralmaları, çevresel sürdürülebilirlik, markalaşma, devlet kurumları nezdindeki ürün onay ve tescil işlemleri ve insan kaynakları yönetiminde hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Ziraat ve orman ürünleri sektöründe aşağıdaki konulara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız:

  • Biyoteknoloji, tahıl ve bitki ıslahı
  • Biyoyakıtlar ve enerji girdisi yönetimi
  • Endüstri konsolidasyon uygulamaları
  • Karbon emisyon izinleri
  • Kereste üretimi ve ticareti