Hukuki Anlaşmazlıklar ve Davalar

Zeb Hukuk & Danışmanlık müvekkillerini hukuki anlaşmazlıklarda gerek arabuluculuk ve mahkeme dışı sulh müzakere süreçlerinde, gerekse de anlaşmazlıkların mahkemeler nezdinde çözümünde temsil etmektedir. Anlaşmazlığın konusu her ne olursa olsun, yerli ve yabancı sermayeli şirketlere, kişi ve kuruluşlara, banka ve finans kurumlarına ve sigorta şirketlerine ticari davalar, iş davaları, sigorta davaları, fikri haklar davaları ve ihtilaflı alacaklar da dahil olmak üzere her konuda hukuki destek sağlamaktadır.

Hukuki anlaşmazlıklar alanındaki hukuki hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Altyapı ve kamu-özel sektör ortaklıkları anlaşmazlıkları
 • Anlaşmazlıklara ilişkin riskler
 • Beyaz yakalı çalışanlar ve hükümet araştırmaları
 • Çevre hukuku davaları
 • Emeklilik ve yan haklara ilişkin anlaşmazlıklar
 • Enerji hukuku davaları
 • Fikri ve sınai haklar davaları
 • Finansman hizmetleri davaları
 • Gayrimenkul davaları ve anlaşmazlık çözümleri
 • İlaç ve tıbbi cihazlara ilişkin davaları
 • İnşaat ve mühendislik projeleri davaları
 • İş davaları
 • Kolektif dava savunmaları
 • Madencilik davaları ve anlaşmazlık çözümleri
 • Menkul kıymetler ve hissedarlık davaları
 • Mevzuata ilişkin anlaşmazlıklar ve idare mahkemeleri
 • Ormancılık davaları
 • Otomotiv üreticileri sorumluluk davaları
 • Sahtecilik, yolsuzluk ve mal varlığı geri alınması davaları
 • Sigorta davaları ve tahkim süreçleri
 • Sulh çözümleri ve müzakereleri
 • Temyiz mahkemeleri
 • Ticari davalar
 • Ulaştırma ve lojistik davaları ve anlaşmazlık çözümleri
 • Ürün sorumluluğu davaları
 • Vergi davaları ve anlaşmazlık çözümleri