Kentsel Dönüşüm

Zeb Hukuk & Danışmanlık Avukatlık Bürosu 6306 sayılı afet riski altındaki alanların üzerinde kurulu depreme dayanımı yeterli olmayan binaların, yeni ve depreme dayanıklı binalar ile değiştirilmesini amaçlayan kentsel dönüşüm kanunu kapsamında kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili bilmek istediğiniz her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm sürecinde kentesel dönüşüme başvurmuş kişiler, kat malikleri, ev sahipleri ile müteahhit arasındaki ilişkiyi belirleyen müvekkillerine verdiği başlıca hizmetler şunlardır;

 • Belediye, Tapu Müdürlüğü ve Diğer Devlet ve İlgili Kurumlarda Tapu Durumları, Arazi Parsel Bilgileri, Mülkiyet Sahipliklerini Araştırmak ve Kentsel Dönüşümün İki tarafı olan Ev Sahipleri ve Müteahhitler için Detaylı Bir Rapora Çevrilip Sunulması
 • Proje Çizimi ve Tamamlanması Sırasında ve Bağımsız Bölüm Metrekare ve Konum Paylaşımının Belirlenmesi için Detaylı Analizinin Yapılması
 • Kentsel Dönüşüm Kanununa Göre Yeni Yapılacak Binalarda Müteahhit ile Ev Sahipleri Arasında Kat Karşılığı Anlaşılan İnşaat Sözleşmesinin Müteahhit ve Ev Sahipleri Yönünden Hazırlanması
 • Kentsel Dönüşüm ile Yapılacak Yeni Binalarda Sıklıkla Tartışma Konusu Olan Ek Teknik Şartnamelerdir. Teknik Şartnamenin İleri de Ev Sahipleri ile Müteaahit Arasında Hukuki Sorunlara Yol Açmaması için Çok Detaylı Belirlenmesi Gerekmektedir. Teknik Detaylarının Belirlenmesi için Şartnamenin Hazırlanması, Kullanılacak Her Türlü İnşaat Malzemesinin Kalem Kalem Yazılması, Bina da Kaba İnşaat İçinde Kullanılacak İnşaa Malzemelerinin Yanısıra, Bina içi ve Dışı Tesisatları Kapsayan Asansör Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Su Tesisatı Malzemelerinin Markalarına Kadar Şartnameye Girişinin Sağlanması Önem Arz Eder. Ayrıca Bu Malzemelerin Hangi Yöntemler ile Binaya Montaj Yapılacağının Belirlenmesi gibi Çok Detaylı Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Yine Dava Konusu Olmakta Sıklıkla Karşılaşılan İnşaat Yapım Süresinin Uzaması veya İnşaatın Yarım Bırakılması Gibi Hallerde Adil Cezai Şartların Belirlenmesi, Cezai Şartların Sürekli Takibi ve Taahhüt Edilen Müeyyidelerin Müteahhit Tarafından Gerçekleştirilmemesi Halinde Belirlenen Cezai Bedellerin Avukatlık Hizmetleri ile Tarafımızca Para İade Bedellerine Çevrilerek Mülk Sahiplerine Ödenmesi
 • Bunun Yanısıra Her Türlü Küçük veya Büyük Tüm Sözleşmede Yer Alan Taahhüt ve Teminatların Ev Sahipleri Yönünden Güvence Altına Almak ve Taahhütlerin Yerine Getirilmediği Durumlarda Hızlı Yasal Yollar ile Tarafımızca Paraya Bedellerine Çevrilme ve Mülk Sahiplerine İletilme Sürecinin Yürütülmesi
 • Tüm Noter ve Tapu Dairelerine Teknik Detayları da Kapsayan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tescili
 • Yine Bina Tesliminde İlerleyen Yıllarda Kat Kullanım Yönünden Sorun Oluşturabilecek Tapu Devir Zamanlarının Müteahhit Firma için Belirlenmesi, Ayrıntılandırılması ve Yürürlüğe Konması
 • Yönetim Planının Detaylandırılıp Müteahhit Firma ile Birlikte Hazırlanması
 • Detaylı Yönetim Planının Devlet Tapu Dairelerine Tescili
 • Ve Tüm Müteahhit ile Mülk Sahipleri Arasında Anlaşmaların Belirlenmesi için Yapılan Toplantı, Buluşmalara Katılım Sağlanmas ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi