Madencilik Hukuku

Zeb Hukuk & Danışmanlık madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelere arama ve işletme ruhsat ve izinleri, imtiyaz hakları ve ruhsat devirleri işlemlerinde madencilik hukuku ve sektöre ilişkin mevzuat ve düzenlemelerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Madencilik hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verdiğimiz alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Maden işletmeciliği ile ilgili yasal düzenlemeler
  • Madencilik alanındaki hukuki anlaşmazlıklar
  • Madencilik finansmanı ve şirket birleşme ve devralmaları
  • Madencilik sektöründeki kamu politikaları, düzenlemeler, toplum ilişkileri ve kamuoyunu aydınlatma