Özel Sermaye

Zeb Hukuk & Danışmanlık sektör farkı gözetmeksizin, özel sermaye yatırımları ve işlemleri konusunda sahip olduğu deneyim ile yasalar ve mevzuat konusunda hukuk danışmanlığı sağlamakta, fon kuruluşları, şirket birleşme ve devralmaları ve yeniden yapılandırmalarda da destek vermektedir.

Özel sermaye alanında hizmet sağladığımız konulardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Altyapı projeleri ve kamu-özel sektör ortaklıkları
 • Fon oluşturma ve yasalara uyumluluk
 • Girişim sermayesi
 • Kaldıraçlı satın almalar ve şirketlerin yöneticileri tarafından satınalınması işlemleri
 • Konsolidasyon stratejileri
 • Kurumsal ayrılma işlemleri
 • Kurumsal yönetişim
 • Mahkeme dışı uzlaşmalar
 • Sınır ötesi işlemler
 • Şirket birleşmeleri ve devralmalar
 • Yönetim hisseleri

Ayrıca teknoloji sektöründeki girişimlere ve gelişmekte olan şirketlere aşağıdaki konularda hukuki destek sağlamaktayız:

 • Büyüme safhasındaki teknoloji şirketlerine danışmanlık
 • Girişim sermayesi
 • Girişimcilere stratejik hukuki danışmanlık
 • Sektör ve pazarı düzenleyen yasalar ve mevzuat hakkında hukuki görüş
 • Teknoloji şirketlerinin halka arzı, birleşme ve devralma işlemleri