Rekabet Hukuku

Zeb Hukuk & Danışmanlık, şirket ve kuruluşları Rekabet Kurumu ve diğer düzenleyici kurumlar ile mahkemeler nezdinde temsil etmekte, ilgili mevzuat ve düzenlemelere uyum konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Rekabet Kurumu ve diğer düzenleyici kurumların inceleme ve soruşturmalarında temsilci sıfatıyla görev almak, şirketlerin günlük iş akışları kapsamındaki tüm sözleşme ve uygulamalarının ilgili düzenlemelere uyumunu sağlayarak düzenli danışmanlık hizmetleri vermek, yeni düzenlemeler ve mevcut düzenlemelerin değiştirilmesi sürecinde ilgili paydaşlara destek olmak, muhtemel rekabet risklerini tespit ederek özgülenmiş rekabet uyum programları yürütmek, muafiyet ve menfi tespit başvuruları ile birleşme devralma işlemlerinin Rekabet Kurumu’na bildirimini gerçekleştirmek ve Rekabet Kurumu ile düzenleyici kurumların kararları ile ilgili yargılama sürecinde temsilcilik yapmaktır.

Rekabet hukukunda hizmet sunduğumuz alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Rekabet inceleme ve soruşturmalarında temsil
  • Rekabet kuralları ve regülasyon konusunda genel ve stratejik danışmanlık
  • Birleşme ve devralma başvurularının yapılması
  • Menfi tespit ve muafiyet başvurularının yapılması
  • Rekabet uyum programlarının yürütülmesi
  • Özel hukuk tazminat davalarında temsilcilik