Sigorta Hukuku

Zeb Hukuk & Danışmanlık sigorta şirketlerine, acentelere ve finans kuruluşlarına sigortacılık sektörünün her alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin yöneticileri için mesleki sorumluluk sigortaları ile hayat ve sağlık sigortaları poliçelerinin satın alınmasında danışmanlık sağlamaktayız Sigortacılık sektöründe hizmet verdiğimiz konulardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Gayrimenkul mülkiyet garanti sigortası
 • Hayat sigortası
 • Kaza ve sağlık sigortası
 • Mesleki sorumluluk sigortası
 • Reasürans
 • Risk yönetimi
 • Sigorta davaları ve tahkimi
 • Sigorta mevzuatı düzenlemeleri
 • Sigortacılar ve garantörler
 • Sigortacılık sektöründeki birleşme ve devralmalar
 • Yangın ve mali sorumluluk sigortası

Ayrıca aşağıdaki konularda tahkim ve davalarda hukuki danışmanlık sağlamaktayız:

 • İflaslar
 • İhaleler
 • Kolektif davalar
 • Mesuliyet
 • Piyasa soruşturmaları
 • Teminat anlaşmazlıkları