Şirketler Hukuku

Zeb Hukuk & Danışmanlık şirketler hukuku, ticaret hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.  Zeb Hukuk & Danışmanlığın bu alandaki tecrübeleri arasında malvarlığı satışı faaliyetleri ve ortak girişimler bulunmakta olup, ayrıca hissedar anlaşmaları, yeddi emin, hisse rehini, hesap rehini, hizmet, dağıtım ve lisans anlaşmaları gibi diğer tamamlayıcı anlaşmaların hazırlanması ve müzakeresinde de destek vermekteyizŞirketler hukuku ekibimizin sıklıkla danışmanlık hizmeti sunduğu alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Bankacılık işlemleri ve yönetmelikleri
 • Borsaya kote olma işlemleri
 • Düzenleyici kurumlarla ilişkilerde destek
 • Emeklilik, yan haklar ve üst düzey yönetici tazminatları
 • Fon kuruluşları ve mevzuata uyum
 • Girişim sermayesi ve özel sermaye fonları
 • Halka arzlar ve kamu ihaleleri
 • İhale teklifleri
 • İşletme yapıları
 • Kapanış sonrası destek ve bütünleşme süreçlerinde hukuki danışmanlık
 • Kredi risk yönetimi danışmanlığı
 • Kurumsal ihtilaf davaları
 • Kurumsal yönetişim
 • Ortak girişimler
 • Özelleştirmeler
 • Risk yönetimi
 • Satın alma finansmanı
 • Serbest ticaret bölgesi düzenlemeleri
 • Şirket birleşme ve devralmaları
 • Ticari anlaşmalar
 • Yabancı doğrudan yatırımlar