Yeniden Yapılandırma, Tasfiye ve İflas

Ticari işletmelerde iflas, yeniden yapılandırma ya da haciz durumu ortaya çıktığında ve mali sıkıntılar iş akışını tehdit etmeye başladığında tüm taraflar hızlı ve etkin çözüm yolları arayışına girmektedirler Zeb Hukuk & Danışmanlık sektör farkı gözetmeksizin yerli ve yabancı sermayeli şirketlere ticari borç ve alacaklar, hukuki durum incelemesi ve risk analizi, yeniden yapılandırma, hukuki anlaşmazlıklar ve tahkim ile tasfiye işlemleri de dâhil olmak üzere pek çok konuda hukuki hizmet vermektedir.

Büromuz mali sıkıntı içindeki şirketlerin alım-satımında, müzakere süreçlerinin yönetilmesinde, dava ve tahkim stratejilerinin belirlenmesinde destek vermekte ve taraflara en uygun hukuki yolun izlenmesinde rehberlik etmektedirler.

Yeniden yapılandırma, tasfiye ve iflas alanlarında verdiğimiz hukuki hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Alacaklı ve sermaye kurulu temsili
  • Borçlu temsili
  • Finans kuruluşları tasfiyesi
  • İflas davaları ve icra takibi
  • İflas idarecileri, tasfiye memurları, yedieminler konusunda hukuki danışmanlık
  • Konkordato işlemleri ve konkordato planları, devir ve temlik anlaşmaları
  • Kredi desteği, takas, uygun finansman anlaşmaları ve güvenli liman işlemleri
  • Kredi riski yönetimi
  • Mahkeme dışı özel yeniden yapılandırmalar
  • Mali sıkıntıdaki şirket birleşme ve devralmaları, yatırımlar ve borç alım-satımı
  • Mali sıkıntıdaki şirket yöneticilerine hukuki danışmanlık
  • Sınır ötesi yeniden yapılandırma işlemleri
  • Sigorta poliçesi kaynaklı iflaslar
  • Sulh müzakereleri
  • Teminat işlemleri
  • Yediemin borçlu finansmanı
  • Yeniden yapılandırma işlemlerinde tedarikçi ve müşterilerin temsili