Akaryakıt, LPG, Enerji Sektörü Hukuku

ZEB Hukuk Danışmanlık ve Avukatlık Bürosu; Petrol, LPG ve diğer Enerji söktörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerine tüm güncel yayınlara ve güncel enerji piyasası mevzuatına göre hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Müvekkillerimizin enerji sektör ve piyasasındaki faaliyet gösterirken sıklıkla aynı sektörde faaliyet gösteren diğer resmi ve özel firma ve kurumlar ile hukuki uyuşmazlık ve sorunlar yaşamaktadır. Müvekkillerimize bu gibi hukuki anlaşmazlıklarda tüm mahkemeler ve hukuki zeminlerde temsil etme yetki ve yetkinliğine sahibiz.

En çok anlaşmazlığın ve hukuki uyuşmazlıkların yaşandığı Petrol ve LPG sektörlerinin yanında, diğer enerji piyasaları içinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Elektrik, Doğalgaz gibi diğer enerji piyasalarında da yine güncel enerji mevzuatına göre detaylı hukuki danışmanlık hizmet vermekteyiz. MüvekkillerimiziTüm mahkemeler nezhinde sorun ve uyuşmazlıkların çözümü için temsil yetki ve yetkinliğine bu sektörler içinde sahibiz.

Enerji piyasaları hukuku kapsamında verdiğimiz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizin kapsamına;

– Enerji mevzuatı uygulama sorunları ve anlaşmazlıkları,

– Petrol ve LPG, Doğalgaz dağıtım ve bayilik (veya Franchsing) faaliyetleri, bu faaliyetler kapsamında uygulanan idari ceza ve yaptırımlar konularında hukuki danışmanlık yapılması ve gerekli davaların açılması konusunda avukatlık hizmetleri de girmektedir.

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Verdiği Para Cezalarının Nasıl Uygulanacağı ve Yönetimi Sorunu Üzerine
  • LPG Veya Akaryakıt Bayilerinin Asgari Mesafe Sınırlaması Olmadan LPG Veya Akaryakıt Lisansı Başvuruları
  • Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Bayilerinde Denetim Sistemi Aksamalarında veya Hiç Kurulmaması Durumunda Uygulanacak İdari Yaptırımlar,
  • Petrol, LPG, Doğalgaz Piyasasındaki Asgari Mesafe Sorunu Ve Lisans Devri Hakkındaki Sorunlar,
  • Yenilenebilir Enerji Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısının Getirdiği Yeniliklerin Uyumsuzluklar ve Gelişmeler Hakkında Oluşan Hukuki Sorunlar
  • Güneş Enerjisinden Üretilen Elektrik Enerjisine Getirilen Alım Garantisi Hakkında Danışmanlık Hizmetleri

ZEB Hukuk Danışmanlık ve Avukatlık Bürosunun enerji sektörüne yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinden başlıcalarıdır.