Birleşme ve Devralmalar

ZEB HUKUK & DANIŞMANLIK sektör ayrımı gözetmeksizin her ölçekteki yerli ve yabancı sermayeli şirkete, özel sermaye fonlarına, banka ve finans kuruluşlarına, yatırımcı, alıcı ve satıcılara teklif aşamasından işlem kapanışına ve arzu edilirse işlem kapanışı sonrası bütünleşme süreçlerine varıncaya kadar her safhada hukuki destek vermektedir.

Şirket birleşme ve devralmaları konusunda yukarıdakilere ilave olarak hukuki hizmet verdiğimiz alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Birleşme kontrolü incelemeleri
  • Devlet denetimine tabi endüstrilere ilişkin mevzuat
  • Devralmalar ve ihale teklifleri
  • Kaldıraçlı satın almalar ve şirketlerin yöneticileri tarafından satınalınması işlemleri
  • Ortak girişim şirketlerinin kuruluşu ve tasfiyesi
  • Rekabet hukuku ve anti-tröst düzenlemeleri
  • Satın alma finansmanı