İş Hukuku

ZEB HUKUK & DANIŞMANLIK yerli ve yabancı şirketleri iş davalarında, şirket içi ya da resmi kurumlar nezdindeki soruşturmalarda temsil etmekte, ayrıca iş sözleşmelerinin akdedilmesi ve feshi, toplu sözleşmeler konusunda hukuki destek vermektedir.

İş hukuku alanında hizmet sağladığımız konulardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Alternatif anlaşmazlık çözümleri
 • Ayrımcılık, misilleme ve haksız muamele davaları
 • Disiplin ve mağduriyet işlemleri
 • Eşitlikçi istihdam, kültürel çeşitlilik ve ayrımcılık
 • Fikri ve sınai hakların korunması ve ilgili davalar
 • Gizlilik ve güvenlik
 • Hatalı iş akdi sonlandırma ve haksız yere işten çıkarma
 • İnsan kaynakları bölümlerine hukuki danışmanlık
 • İş güvenliği ve sağlığı
 • İş hukuku danışmanlığı
 • İş sözleşmeleri, personel yönetmelikleri ve şirket prosedürleri
 • İşçi tazminatları
 • İşçi ve taşeron ihtilafları
 • Kısıtlayıcı madde anlaşmazlıkları
 • Ortaklık ve yan kuruluş anlaşmazlıkları
 • Şirket içi soruşturmalar
 • Toplu sözleşmeler
 • Ücret, mesai ve fazla mesai davaları
 • Yeniden yapılandırma ve iş gücü fazlalığı
 • Yönetim kurulu ve komite temsili